به دخت

 
جديدترين مطالب

پوشش

اندام انسان برخلاف دیگر حیوانات، پوششی طبیعی ندارد که او را از سرما و گرما حفظ کند. از سوی دیگر، بشر به طور فطری از برهنگی رنج می برد وخوش ندارد بدن یا دست کم برخی از اندامش در معرض دید دیگران باشد و از ...

زن خانگی

مامان!بله مامان؟خاله مرضیه زن خونگیه یا بیرون کار می کنه؟!زن خونگیه مامان!

مشارکت سیاسی زنان در ایران، غرب و اسلام

چکیدهدر این مقاله موضوع مشارکت سیاسی زنان مورد بحث قرار گرفته و همچنین به بررسی مشارکت سیاسی زنان در ایران، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. تا قبل از دوران حکومت پهلوی، زنان ایران در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نقشی نداشتند. ...

برتری مرد در قدرت جسمی و توان عقلی

در آیه « الرَجالُ قَوامُونَ عَلَی النِساءِ بِما فََضَلَ اللَهُ بَعضَهُم عَلَی بَعضِ وَ لَِلرِجالُ عَلیَهِنَ دَرَجَةٌ »، بیانگر نوعی تفاوت ذاتی در آفرینش زن و مرد و برتری صنف مرد بر زن است. مفسران، برتری و فضیلت در آیه را، به افزونی مرد ...

زن و عاطفه

زن از نظر عاطفه و احساسات برتر است .تعدادی از نشانه های ظاهری ، نظیر هیجان پذیری بیشتر و سریع تر در زنان، زود به گریه افتادن و اشک ریختن و زود خندیدن آنان، دل سوزی فراوان زنان هنگام دیدن و شنیدن حوادث دل خراش، ...

کرامت ذاتی زن

بسیاری از آیات قرآن، از کرامت و شرافت انسان و برتری وی بر دیگر موجودات حکایت دارد. در سوره اسراء آمده است: وَلَقَد کَرَمنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلنا هُم فِی البَر وَ الَبَحرِ وَرَزَقنا هُم مِن َالطَیِباتِ وَ فَضَلنا هُم عَلیَ کَثِیرِ مِمُن خَلقَنا تَفضِیلاً ...

سنگینی و متانت

زنی که در اجتماعات عمومی حاضر می شود و با مردان نامحرم سروکار دارد،باید با تکبر و غرور برخورد کند، نه متواضعانه و با ناز و کرشمه و صدای نازک. تکبر گرچه در اسلام صفت ناپسندی است و در روایات به شدت از آن مذمت ...

پرهیز از خودنمایی

تبرج از ریشه برج، به معنای نمایان کردن چیزی است که باید پنهان باشد. به ساختمان های بلند و مرتفع نیز به همین دلیل که از دور برای مردم خودنمایی می کند، برج گفته می شود.همچنین به اظهار زیبایی های زن که باید پنهان باشد، ...

آداب وشرایط حضور زن در اجتماع

بی گمان آنچه از حضور اجتماعی زن مورد درخواست زنان نیز هست،حضور سالم و سودمند است،نه هرگز حضور. زن یا برای انجام وظیفه اجتماعی و ارائه خدمت به هم نوعان و یا برای کسب درآمد و اداره زندگی خود و خانواده پا به اجتماع می ...

آیات بیانگر جواز

دودسته از آیات قرآنی بر جواز حضور زن در عرصه عمومی دلالت دارند:نخست آیاتی که در لابه لای داستان های قرآنی، گوشه ای از حضور اجتماعی برخی از زنان نیکوکار را به تصویر کشیده و دوم آیاتی که آداب و شرایطی را برای حضور ...

روایات بیانگر جایز نبودن حضور زن در اجتماع

 شخصی در زمان نبی اکرم(صل الله علیه وآله ) برای کاری بیرون رفت و از همسرش پیمان گرفت که تا او باز نگردد، از خانه خارج نشود و پیامبر(صل الله علیه وآله) حتی اجازه ندادند برای عیادت پدر از خارج شود و به او ...

آیات بیانگر جایز نبودن حضور زن در اجتماع

  آیه « و قَرنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَجنَ تَبَرُجَ الجاهِلیَه الاُولی » مهم ترین آیه ای است که ممکن است برای جایز نبودن حضور زن در عرصه عمومی بدان استناد شود. خداوند خطاب به همسران پیامبر فرموده است « و در خانه ...

محرم نامحرم

در فرهنگ اسلامی، زنان و مردان جامعه، به دو گروه کلی محارم وغیر محارم تقسیم می شوند. محارم سه گروه اند:        زنان ومردانی که ارتباط نسبی وخونی دارند       زنان ومردانی که خویشان سببی هستند وبا یکدیگر ارتباط شرعی ...

استمرار و تداوم کانون گرم خانواده

نه تنها ازدواج وتشکیل خانواده دراسلام، امری ارزشمند ومورد سفارش پیشوایان دینی ماست، که حفظ وتداوم آن نیز ارزشمند و مورد تأکید اسلام است. اسلام در مقررات خود برای حفظ وتداوم بنا  ي خانواده، می کوشد ارتباط گرم وصمیمی همسران که با ازدواج ایجاد ...

ازدواج وتشکیل خانواده

 ازدواج، پیمان زناشویی شرعی است که بین زن و مرد ایجاد می شود و آن دو را به هم پیوند می دهد و برقراری ارتباط جنسی دائم یا موقت میان آنان را مجاز می گرداند. خانواده، و یک واحد اجتماعی است که از دو رکن ...

تقدم ارزش های معنوی بر منافع مادی

اصل زندگی انسان توجه به خدا و رعایت معنویات است؛ زیرا آدمی در سایه معنویات به کمال حقیقی خویش می رسد و به هدف آفرینش نزدیک می شود. زندگی مادی وسیله ای برای رسیدن  انسان به این هدف است. براین اساس اگر به دست آوردن ...

صفحه :