به دخت

 
جديدترين مطالب

آموزش دوست یابی

انسان امروزی امتحان وازمون را در همه ی امور حتی در کارهای روزمره خود گنجانده است او امتحان را برای هر کاری یک امر اجتناب ناپذیر دانسته آن راشرط مقبولیت می داند.در انتخاب دوست هم باید ازمایش وامتحانی درکارباشد ولو اینکه شخص مورد نظر ...

انواع دوستي

انتخاب دوست و همنشین برای جوانان از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا آنان به آسانی و به سرعت دوست انتخاب می کنند و کمتر به جنبه های مختلف توجه کرده بدون توجه به وضع خانوادگی افراد باآنان دوست می شوند. جوانان به طور ...

ویژگی های دوستان خوب

از آنجا که دوست تاثیر شگرفی در شخصیت وسرنوشت انسان دارد باید کسی را به دوستی برگزینیم که تاثیر خوب و مثبتی در ما داشته باشد.

اهمیت دوستی

"هزار دوست وهمنشین بسیار نیست،ولی یک دشمن برای آدمی زیاد است." (حضرت علی علیه السلام) انسان موجودی اجتماعی است که عشق و علاقه به زندگی همراه با رفاقت و دوستی و انس با دیگران یکی از نیازها و بایدهای شخصیت اوست.احساس نیاز به ...

راه های تقویت دوستی

از جمله وظایف اخلاقی هر فرد در محیط های دوستانه مراقبت وپاسداری از دوستی ها واجتناب از عوامل جدایی افرین است چه اینکه دوست مناسب از توفیقات بزرگ وهدیه ای الهی است. ار دست دادن دوست خسرانی در خور توجه وحادثه ای دردناک ...

شیوه های دوست آزمایی

از راه گرایش ومیل عاطفی محبت مانند رمز "تلگراف" است. پس هرگاه در خویش نسبت به شخصی احساس محبت و دوستی کردی، بدان که او نیز به تو در قلبش همان احساس را دارد. البته این کار نیازمند آن است که روان و ...

دوست من

از جمله وظایف اخلاقی هر فرد در محیط های دوستانه مراقبت وپاسداری از دوستی ها واجتناب از عوامل جدایی افرین است چه اینکه دوست مناسب از توفیقات بزرگ وهدیه ای الهی است. ار دست دادن دوست خسرانی در خور توجه وحادثه ای دردناک است. ...

باعث کوتاهی عمر

از روایات متعددی که از خاندان عصمت و طهارت (ع) وارد شده، استفاده می‌شود که ثواب و گناه، یک اثر وضعی و طبیعی در زندگی افراد خواهد داشت. زیرا معمولاً کسانی که اهل روابط نامشروع نیستند به نماز و روزه و معنویات بها ...

صفحه :