به دخت

 
جديدترين مطالب

وقت پول خرج کردن رسیده؟

رسم دیرین آن است که مردان، با عرق جبین و کار و تلاش بسیار، در خارج ازکلبه مهراگین، روزی را به شما برسانند، تا در این روزگار سخت و خشن، شرمندهاهل و عیال خویش نباشند؛ بنابراین، مدیریت، در دارایی خانواده، گذشته ازاین که امری انسان ...

چگونگی تنظیم بودجه خانواده جهت رفع نیازهای مادی

اولویت های مادی یک خانواده بر اساس تامین نیازمندیهای واقعی آنها طبقه بندی می شود، پس باید آنچه که اهمیت و تاثیر بیشتری در تامین نیازهای حیاتی انسان دارد در اولویت قرار گیرد. براساس این موضوع، اولویت های مادی خانواده و مقدار آن عبارتند از: ...

تغذيه

اولویت اول در تامین نیازهای مادی تامین نیازهای غذایی است که باید بدون افراط و تفریط به آن پرداخته شود. برای فعالیت های مختلف بدن در سنین کودکی و جوانی و پیری به مواد غذایی گوناگون نیاز است. که عبارتند از: پروتئین ها، ویتامینها، قندها ...

مسكن

یکی از مهم ترین نیاز های زندگی بشری نیاز به مسکن است. برای داشتن مسکن خوب توجه به برخی نکات ضروری می نماید: 1- از ویژگی های مهم مسکن خوب همسایه خوب است بنابراین برای سکونت در هر خانه و منطقه تحقیق و پرس و ...

بهداشت و درمان

یکی از مهم ترین اقلام سبد هزینه خانوار بهداشت و درمان است. هزینه برای بهداشت به مراتب به صرفه تر از پرداخت هزینه درمان است و خود باعث جلوگیری از ایجاد بیماری ها و هزینه های گران درمان می شود. والدین نقش مهمی ...

تحصیل

امروزه آموختن سرعتی به مراتب افزون تر از گذشته دارد غیر از آنکه گستره آن تقریبا تمام افراد خانواده را در برگرفته است. پدر و مادر فرزندان هریک به گونه ای در درس و کلاس و مدرسه ای به کسب علم پرداخته اند. با ...

مصارف شرعی و پرداخت مالیات

هر مسلمانی در راستای انجام برنامه های دینی در آنچه که از مال و دارایی در اختیار دارد مسئولیت ها و پرداخت های مادی نیز بر عهده دارد. از جمله این وظایف پرداخت خمس و زکات می باشد که یک مسلمان بر طبق فتاوای ...

صفحه :