به دخت

 
جديدترين مطالب

فلسفه اجتماعی نماز

دختر عزیزم نماز مانند نور است. همانگونه که نور درجات ومراتبی دارد نماز هم درجات و مراتبی دارد. به نور شمع و نور لامپ و نور خورشید، نور گویند ولی نور شمع از همه ضعیف تر و نور خورشید از همه قوی تر است. نماز ...

بهترین لذت ها

نماز با حضور قلب از بالاترین لذتها است. اگر چه استفاده از امور دنیوی هم لذت دارد ولی آنچه مهم است این است که لذت غذاهای دنیوی چند لحظه بیشتر نیست و آن همان لحظه ای است که در دهان قرار دارد. و إلا کار ...

وسیله تکامل

نور چشمانم اگر انبیاء وامامان و اولیاء الهی به جایی رسیدند و مورد علاقه خداوند شدند از راه تقرب و نزدیکی به سوی حق تعالی بوده است، و راه و وسیله تقرب نماز است. دخترم غیر ممکن است کسی در این دنیا بدون ...

مانع سقوط انسان

نماز باعث می شود انسان از شیطان پیروی نکند. و اگر مردم دنیا به خداوند توجه کنند و نماز بخوانند دنیا اصلاح می شود. و به خاطر همین است که شیطان از نماز نفرت دارد و سعی می کند که انسان نماز نخواند و اگر ...

کلید بهشت

دخترم نماز کلید بهشت است زیرا بهشت را در مقابل عمل صالح و خوب می دهند و بهترین عمل صالح نماز با حضور قلب است زیرا اگر کسی نماز بخواند و خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود بداند، دیگر گناهانی از قبیل غیبت، دروغ، ...

آرامش روحی

فرزند دلبندم نماز باعث آرامش روح انسان است. زیرا وقتی فقط خداوند در دل انسان باشد و بداند که همه چیز در دست خداست و غیر از خداوند هیچ کس قدرتی ندارد دیگر غصه و غمی ندارد. تمام غصه های بشر به خاطر ...

صفحه :