به دخت

 
جديدترين مطالب

رابطه من وپسرم

روزي روزگاري دوپسربه نام هاي اميد وامين زندگي مي كردند.هر دو مادرهايي داشتند.كه آنهاراخيلي دوست داشتند.روزهر يك از اين دوپسر به گونه اي متفاوت شروع مي شد .اولين چيزي كه اميد ،هنگام بيدار شدن از خواب مي شنيد اين بود:!اميد ديگه بلند شو ،دوباره دير ...

رابطه من و پسرم

نقش خانواده در تربیت نوجوان بسیار حیاتی است. خانواده اولین و تنها واسطه ارتباط فرزندان با اجتماع هستند. در خانواده پسران و دختران ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاق را می‌آموزند و از لحاظ عاطفی، شناختی و ... وابستگی خاصی به خانواده دارند. ...

صفحه :