به دخت

 
جديدترين مطالب

زن از زهر افعی بدتر است...

ایرانپایین انداختن زنان از بالای برج یا پاره پاره کردن انها توسط سگ های تربیت شده مجازات های معمول زنان در سده های 9 تا 12 شمسی بوده است.  

ستم به زن در طول تاریخ(بخش اول)

اشاره: امروزه درباره ی تبلیغ ارزش و جایگاه  زن در جوامع غربی  برنامه ریزی هایی زیادی شده است که با استفاده از تکنیک های رسانه ای و سانسورهای خبری سعی در باور پذیر کردن این موضوع دارند.قصد داریم در این بخش درباره ی واقعیتی که ...

ستم به زن در طول تاریخ2

اعراب:زن در میان آنان مانند کالایی خرید و فروش می‌شد و از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی، حتی حق ارث، محروم بود. روشنفکران عرب، زن را در شمار حیوانات قرار می‌دادند و به همین جهت در شمار لوازم و اثاث زندگی می‌شمردند. در سایه‌ی ...

صفحه :