به دخت

 
جديدترين مطالب

عدم تعصّب بی‌جا

بعضی از مردان به همسر خود بدگمان می‌شوند، یا در حفظ عفّت و پاکدامنی او تا سرحدّ وسواس پیش می‌روند، و بر او سخت‌گیری بی‌جا می‌کنند. می‌گویند: کفش زنانه را نباید مهمان مرد ببیند. اسم همسرم را نباید هیچ مردی بداند، در صورتی که دانستن ...

حسن ظن

از دستورات دینی که فراوان بر آن تأکید شده، این است که افراد جامعه اسلامی باید به دیگران گمان بد نبرند و همان گونه که به خود خوش‌گمان هستند، به دیگر مؤمنان نیز خوش‌گمان باشند. نکته مهم در این است که اسلام تنها بدرفتاری با ...

هم‌نشینی با خوبان

یکی از عوامل خوش‌گمانی، هم‌نشینی با خوبان است. هم‌نشینی از دو جهت تأثیرگذار است: یکی از آن جهت که انسان با هر کس نشست و برخاست کند، منش او را به خود می‌گیرد. همان گونه که حضرت علی (علیه السّلام) فرمود:«مجالسۀ الاشرار تورث سوء الظّنّ ...

شناخت دوست و دشمن

زندگی مشترک همسران بر اساس زمینه‌ها و تحقیقاتی که پیش از ازدواج انجام می‌گیرد، برای تحقق یک زندگی دوستانه در کنار اهداف مقدّس دیگر است و زن و شوهر در پیدا کردن شریک زندگی پیش از هر چیز به این می‌اندیشند که دوستی بیابند. پسر ...

ثبات شخصیت و اعتماد به نفس

کسانی که شخصیتی محکمی دارند، به خود متّکی و عموماً نفوذناپذیرند. سریع تحت تأثیر رفتار دیگران قرار نمی‌گیرند. اینان به زودی تحت تأثیر دیگران قرار نمی‌گیرند و تنها با دلیل قطعی می‌توان باور آنان را تغییر داد؛ ولی انسان‌های متزلزل تحت تأثیر شایعه‌ها و غرض‌ورزی‌هایی ...

انتظارات بجا

رفتارهایی که دیگران از خود بروز می‌دهند و نقش‌هایی که ایفا می‌کنند، در صورتی مثبت ارزیابی می‌شوند و گمان نیک بر آن برده می‌شود که با انتظارات همخوان باشد. این گونه نیست که رفتارها و نقش‌ها برای همه یکسان ارزیابی شود و همه با یک ...

صفحه :