به دخت

 
جديدترين مطالب

زن و اولویت های شغلی

مسئولیت های خانه همسو با فطرت زنان و از دیرباز وظیفه آنان بوده است و زنان به انجام آن عشق می ورزیدند. از سوی دیگر تبلیغات فراوانی که برای اشتغال زنان به کارهای اجتماعی وجود دارد، کار زن را در بیرون از خانه به ...

استقلال اقتصادی زن درآیات قرآن

استقلال اقتصادی زن درآیات قرآن آیاتی که بر استقلال اقتصادی زنان دلالت دارد در سه گروه قابل بررسی است: 1- آیاتی که به صراحت زنان را مالک ارث و اموالی می داند که کسب می کنند 2- آیاتی که درقالب دستوری به مردم ...

آیات وجوب پرداخت اموال زنان

الف)مهر هنگام ازدواج ، مهر زنان را که بخششی از سوی شما به آنان است بپردازید.آیه 4 سوره نسا این آیه  بر وجوب پرداخت مهریه به زنان دلالت دارد . بنابراین، بر اولیا یا شوهران واجب است مهریه زنان را در اختیارشان بگذارند. این ...

آیاتی که بر جواز تصرف دلالت می کند

الف) هدیه- هبه   اگر آنان چیزی از آن (مهر )را با رضایت خاطر به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید سوره نساءآیه 4» جمله طبن عن شی نفسا به معنای بخشیدن چیزی با رضایت خاطر است. آیه شریفه در آغاز به ...

استقلال اقتصادی زن در روایات

زراره می گوید : امام باقرعلیه السلام فرمود ند « زنی که بالغ و رشید است ، می تواند خرید و فروش کند، برده آزاد نماید و شهادتش قبول و برای هر گونه تصرفی در اموالش مجاز است.» ابن ابی حمزه از امام صادق(ع) ...

معنای استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی که ترکیبی از دو واژه استقلال و اقتصاد است دو کاربرد دارد  در خصوص دولت ها و کشورها ودر خصوص اشخاص و افراد  این اصطلاح در کاربرد نخست به معنای خود اتکایی دولت یا ملت به منابع مالی خود و تولیدات ...

اشتغالات زنان از نگاه مخالفان

تا کنون به این نتیجه رسیدیم که فعالیت اقتصادی زنان در خارج از خانه به خودی خود صرف نظر از مقارنات و پیامدهای مترتب بر آن نهی ای ندارد اما برخی از دانشمندان اسلامی با اشتغال زنان در بیرون از خانه مخالفت کرده و ...

اشتغال زنان در کجا مناسب تر است؟

اشتغال زنان به کار در دو عرصه مطرح است: در عرصه خصوصی و خانه  درعرصه عمومی و اجتماع که به آن کار بیرون از خانه می گویند اشتغال زنان به کارها و فعالیتهایی نظیر پخت و پز ، شست و شو، رفت و روب و رسیدگی به ...

اشتغال زنان

حضورزن در جامعه معمولا به انگیزه خیر و برای نوعی تلاش و فعالیت اجتماعی یا ارائه خدمت به همنوعان است. فعالیت اجتماعی زنان درجامعه، گونه های مختلفی نظیر فعالیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می تواند داشته باشد که هر کدام به بحث مفصل و ...

صفحه :