به دخت

 
جديدترين مطالب

شخصیت‌طلبی نوجوان

نوجوان یک انسان است و هر انسانی به شخصیت خویش علاقه‌مند است. میل دارد دیگران قدرش را بدانند و به شخصیت او احترام بگذارند. منظور از احترام ،رفتارعملی و ذهنی متقابل است که احساس ارزشمندی و رضایت و خشنودی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند.   

احساسات فرزندم

چگونه به كودكان كمك كنيم بااحساسات خودكنار بيايند؟

چرا نوجوانم زود رنجه؟

این دوره، دوره حساسیت‌ها، به خود گرفتن‌ها و زودرنجی‌ها بیش از هر دورۀ دیگری شخصیت نوجوان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و این جنبه از شخصیت او نمایان‌تر و مشخص‌تر جلوه می‌کند.  

آموزش زندگی

دخترمان نه چون کودک است که در دنیای بی‌خبری روزگار بگذراند و نه چون زنی کامل و پخته که خود از رمز و راز حیات سر در آورد و راه و روش اندیشیده‌ای در پیش گیرد. به هدایت والدین و مربیان نیاز دارد هم‌چنان که ...

صفحه :