به دخت

 
جديدترين مطالب

تعداد تشهّد در نماز

در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا ، نمازگزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند، یعنی بگوید: «اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاّ ...

واجبات تشهّد

1. گفتن شهادتین یعنی اینکه نمازگزار بگوید: «اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاّ اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ الِ مُحمَّدٍ».

تشهّد

در رکعت دوم و آخر نمازهای واجب، نمازگزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند، یعنی بگوید: «اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاّ اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی ...

صفحه :