به دخت

 
جديدترين مطالب

مکان نمازگزار

مکانی که انسان در آن نماز می‌خواند باید دارای شرایط زیر باشد: * مباح باشد (غصبی نباشد). * بی‌حرکت باشد (مانند اتومبیل در حال حرکت نباشد). * تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را به طور صحیح انجام ...

احکام مکان نمازگزار

1-نماز خواندن در مکان غصبی (مثلاً در خانه‌ای که بدون اجازه صاحبخانه وارد شده ایم) باطل است. 2-در حال ناچاری نماز خواندن بر چیزی که حرکت می‌کند، مانند قطار و هواپیما و در جایی که سقف آن کوتاه است و یا جایش تنگ است، مانند ...

صفحه :