به دخت

 
جديدترين مطالب

شرافت زن اقتضا می کند که :

هنگامی که از خانه بیرون می رود متین و سنگین و باوقار باشد؛در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ گونه عمدی که باعث تحریک شود به کار نبرد ...زباندار لباس نپوشد ...

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

جوانی از انصار،در مدینه با زنی برخورد کرد،در آن زمان مقنعه ی زن ها تا پشت گوششان را می پوشاند (گوش ها،گردن وصورت حجاب نداشت) جوان به آن زن خیره شد و چشم از او برنداشت تا عبور کرد.همین طور که با نگاه به پشت ...

درخواست بی شرمانه ی دختر خاله ی هوسبازم...

در تاریخ 3 آذرماه سال ۶۵ جوانی به نام امیر ، نامه ای برای مجله ی زن روز می نویسد و داستان عجیب زندگی خود را بازگو می کند...

فایده های داشتن حجاب

• کاهش خطا و خطر؛ مصونیت زن در برابر طمع ورزی هوس بازان از ثمرات آشکار رعایت حجاب است. • حفظ احترام ؛ اگرچه رعایت حجاب، از یک سو به مردان کمک می کند که به طور ناخواسته و خارج از چارچوب ها، عواطف و احساسات ...

مفهوم عفاف و پاک دامنی

درباره معنی و مفهوم عفاف می توان گفت: عفت، یعنی نگاه داشتن خود از چیزهای حرام یا چیزی که شایسته انسان و روح انسانی نیست. حضرت علی (علیه السّلام) درباره حقیقت عفت می فرمایند: «عفت، مقاومت در برابر شهوتهاست ». بطور کلی عفت، باز ایستادن ...

قرآن در مورد حجاب چه می گوید؟

تردیدی نیست که حجاب و پوشش زن یکی از احکام ضروری اسلام به شمار می رود . قرآن مجید درباره این امر مهم می فرماید: ( یا اَیُهَّا الَنبَیَّ قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِک َوَ نِسا ءالمُومِنینَ یُدنَینَ عَلَیهِنَ مِن جَلابِییهّن َذلِکَ اَدنی اَن یُعرَفنَ ...

ویژگی های حجاب

• حدود و میزان پوشش ؛ هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد، نقش نیرومندتری در دورسازی دیدگان نظاره گر ایفا می کند. اگر نگاه های آلوده را « تیرهای زهر آلوشیطان » همچنانکه در روایات آمده است بدانیم، پوشش زن همانند قوسی است که تیر ...

صفحه :