به دخت

 
جديدترين مطالب

مشورت خانوادگی

مشورت خانوادگی، گفت وگو درباره ی موضوع یا مشکل خاصی است در شرایطی که همه اعضاء خانواده حضور داشته باشند. تمام اعضاء درباره ی مشکل خاص صحبت می کنند بر اساس مجموعه ی دیدگاه ها نتیجه گیری وتصمیم گیری اتخاذ می شود. خانواده هایی ...

فواید مشورت

- استفاده کردن از عقل دیگران حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: کسی که با دیگران مشورت کند در خرد آنان شریک است. 2- استفاده ازعلم دیگران حضرت علی(علیه السلام) فرمودند: بهترین کسانی که شما با آنها مشورت می کنید، صاحبان خرد وعلم وصاحبان تجربه هستند. ...

رابطه ی مشورت ومدیریت

مدیریت هیچ تضادی با مشورت ندارد. امام رضا(علیه السلام) می فرمایند: عقل امام موسی بن جعفر(علیه السلام) که بسیار برتر از عقل مردم و یک عقل برتر بود، ولی با این همه عظمت عقلی، چه بسا با غلامی سیاه مشورت می کردند. به حضرت اعتراض ...

صفحه :