به دخت

 
جديدترين مطالب

تربیت دختر و پسر

پسرها بیشتر در زندگی دستخوش حوادث می‌شوند، اخراج از مدرسه، استقبال از خشونت، الکل، مواد مخدر و هزاران نوع از این دست.  

تفاوت تربیت دختران و پسران

عصرحاضر به عصر تشابه جنس ها معروف است و حیطه مردانه خود راتقریبا از دست داده است به طوری که امروزه به سختی می توان فعالیتی را نام برد که کاملا مردانه باشد و زنان آنرا انجام ندهند. جنبش های فمینستی در غرب خواستار پایان ...

ویژگی‌های نوجوانی

نوجوانی یک دوره مهم به شمار می‌رودبرخی از ادوار زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی بااهمیت است و برخی دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند، لیکن نوجوانی از هر دو جهت مهم می‌باشد. تانر گفته است: برای اکثریت اشخاص جوان، سال‌های 12 ...

صفحه :