به دخت

 
جديدترين مطالب

استمرار خون در بین غسل

• اگر هنگام غسل خون قطع نشود، آیا غسل باطل است؟ همه مراجع: خیر، غسل باطل نمی‌شود. آری اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به کثیره تبدیل شود، باید غسل را از سر گیرد. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه ...

غسل استحاضه

• آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، بهجت، خامنه‌ای، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی: آری، باید افزون بر غسل، برای نماز وضو بگیرد. آیات عظام تبریزی، سیستانی، نوری همدانی و وحید خراسانی: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم ...

مشقت غسل استحاضه

• اگر تکرار غسل برای مستحاضه- به خصوص در استحاضه کثیره- باعث مشقت زیاد شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع: اگر انجام دادن غسل برای او حرج و مشقت داشته باشد، می‌تواند (به اندازه از بین رفتن حرج) تیمم کند. منبع: احکام ...

وضوی مستحاضه

• آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟ همه مراجع (به جز سیستانی و صافی گلپایگانی): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولی بهتر است اول وضو بگیرد. آیت‌الله سیستانی: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از ...

صفحه :