به دخت

 
جديدترين مطالب

تماشای شعبده بازی

شرکت در مجالس عروسی که در ضمن آن عده ای شعبده بازی می کنند چیست، آیا مشاهده آن جایز است؟ آیات عظام امام(قدس سره)، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: شرکت در این گونه مجالس ( که دارای غرض عقلایی است) حرام نیست و ...

شاباش

*امروزه در مجالس عقد و عروسی شاباش می دهند، آیا این پول حرام است ؟ همه مراجع: اگر در قبال رقص ندهند، اشکال ندارد. تبصره. اگر پول را در مقابل رقص بدهند حکم آن تابع حکم رقص است. اگر رقص حرام باشد ...

شعبده بازی

*حکم شعبده بازی و تردستی که در مجالس عروسی و مانند آن رایج است، چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: شعبده بازی و تردستی حرام است.

صفحه :