به دخت

 
جديدترين مطالب

پسرم چه ویژگی هایی داره؟

 1. پسران تمایل دارند قدری بهتر از دختران با مادر خود ارتباط برقرار کنند امّا در این مورد چیزی به زبان نمی‌آورند. 2. طی زمانی که دخترها پریشان بوده و جنجال راه می‌اندازند، پسرها بیشتر تمایل به گوشه‌گیری دارند. 3. پسرها به اندازه دخترها احساساتی ...

صفحه :