به دخت

 
جديدترين مطالب

دوست داشتن جنس مخالف

• اظهار دوستی به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست دارم، چه حکمی دارد؟ همه مراجع:این کار جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. دوست داشتن شخصیت های معنوی

حضور بانوان در ادارات

• آیا کار خانمها در ادارات که با نامحرم روبه رو میشوند و گفت وگو میکنند اشکال دارد؟ همه مراجع: اگر حجاب شرعی رعایت شود وقصد لذت ویا ترس افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد . تبصره: اگر زنان بخواهند در این گونه اجتماعات فعالیت ...

خلوت زن ومرد

خلوت زن ومرد • آیا خلوت کردن دو نفرنامحرم در یک مکان جایز است؟به طور مثال آیا دختر وپسری که می خواهند با یکدیگرازدواج کنند، میتوانند در اتاق در بسته وخلوت با یکدیگر در مورد مسایل آینده صحبت کنند؟

جشن ها و مراسمات

جشن مختلط • برگزاری جشن ها و مراسم در دانشگاه که در آن دختر و پسر ها مختلط اند، چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز بهجت وصافی گلپایگانی): اصل اجتماع دختر ها وپسرها در یک محیط فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی اگر خانم ها حجاب کامل ...

تدریس به نامحرم

مربی نامحرم • درهنگام آموزش دست مربی به دست وبدن من می خورد، این چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر بطور اتفاقی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگراز روی عمد باشد و یا می دانید هنگام آموزش دست مربی با بدن شما تماس می یابد، باید دستکش ...

دندان پزشک نامحرم

• رجوع بیمار به دندان پزشک نامحرم چه حکمی دارد؟ همه مراجع(به جزتبریزی وسیستانی): در صورتی که دندان پزشک همجنس دردسترس نباشد و مراجعه ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد. آیات عظام تبریزی وسیستانی: اگر دندان پزشک همجنس دردسترس نباشد یا دندان پزشک نامحرم مهارتش بیشر ...

اختلاط دانشجویان

آیا در محیط دانشگاهی اختلاط بین پسران و دختران، اشکالی دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت و صافی گلپایگانی): اگر نگاه گناه آلود انجام نشود وترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد؛

صفحه :