به دخت

 
جديدترين مطالب

ریشه‌های چشم و هم‌چشمی

هر کسی در درونش از نظر فکری کمال‌طلب است و دوست دارد که بالا برود. هرچه هم بالا برود دوست دارد بالاتر برود. جمال‌جویی و کمال‌طلبی در درون همۀ ما هست و دوست داریم کامل‌تر و بهتر باشیم. این یکی از نعمت‌های بسیار ارزشمند الهی ...

نگاه حقارت‌آمیز از سوی ثروت‌اندوزان

اگر افرادی امکانات دارند، از نعمت‌های الهی استفاده کنند، اما اگر ندارند خودشان را مبتلا نکنند. حقارت این است که انسان پیش خدا حقیر باشد. اگر انسان بخواهد به نظر مردم نگاه کند نمی‌تواند دیندار باشد. مردم بعضی پیامبران را هم با نگاه تحقیر می‌دیدند، ...

ارتباط با خانواده‌های متمکن

هر کسی یک نوع زندگی دارد و از نعمت‌های خدا برخوردار است. ممکن است خدا نعمت‌هایی به او داده باشد که به دیگران نداده و نعمت‌هایی به دیگران داده باشد که به او نداده است. هر کس باید زندگی خود را مدیریت کند. اگر بخواهد ...

تمایل به دارایی‌های دیگران

ما برای رسیدن به یک رقابت، گرچه رقابت مطلوب باشد، از هر راهی نمی‌توانیم استفاده کنیم. باید دقت داشته باشیم در مسیر کار که حرکت می‌کنیم جهت، سمت و سو و نیّت آن مطلوب خداوند باشد، به گناه نیفتیم و دیگران را به گناه نیندازیم. ...

انعطاف‌ناپذیری از دنیاطلبان و موعظه آنان

در برخی شرایط با وجود این که خود فرد از چشم و هم‌چشمی گریزان است، همسر وی به دنبال کسب جلوه‌های دنیا است و به دنبال نیل به این هدف فشارهای زیادی را به همسر تحمیل می‌کند. در این شرایط وظیفۀ همسر چیست؟ آیا باید ...

پرهیز از ارتباط با دنیاطلبان

برای آن که از این آفت مصون بمانیم، یکی از راه‌های مؤثر آن است که ارتباط خود را با دنیاطلبان و شیفتگان دنیا به حدّاقل رسانیم و از این راه زمینۀ چشم و هم‌چشمی را از بین ببریم. خداوند متعال پیامبر خود را از این ...

توجه به حکمت نعمت‌های الهی

خداوند نعمت‌های خود را بر اساس حکمت و به منظور آزمایش به بندگان ارزانی می‌دارد؛ ولی برخی افراد ساده‌اندیش بدون در نظر گرفتن اهداف خداوند در این نعمت‌ها، تنها به ظاهر آن توجه می‌کنند و آرزوی کسب زرق و برق‌های زندگی دنیا را در سر ...

توجه به زیردستان

از نظر اسلام، برای در امان ماندن از آفت چشم و هم‌چشمی، زن و شوهر باید به زندگی افراد پایین‌تر از خود چشم دوزند و به دیدار آن‌ها بروند. این رفتار علاوه بر پیشگیری از چشم و هم‌چشمی، روحیۀ والای شکر و رضایت از زندگی ...

صفحه :