به دخت

 
جديدترين مطالب

ترس از جن

مهم‌ترين علت ترس كودكان و نوجوانان از جن (و پديده‌ايي چون روح، بختك، مرده، ارواح خبيثه و ...) سخناني است كه در محافل انس همسالان مطرح مي‌شود؛ بنابراين، توصيه مي‌كنيم مراقب خلوت كودكان در شب‌نشيني‌ها باشيد و در صورت مشاهده چنين گفت‌وگوهايي، مسير آنان را ...

صفحه :