به دخت

 
جديدترين مطالب

مُوالات در نماز

1- موالات یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها. 2- اگر نمازگزار به قدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند، نمازش باطل است. 3- طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره‌های بزرگ، موالات را ...

صفحه :