به دخت

 
جديدترين مطالب

زندگي روزمره زنان فلسطين

تجربه زندگی روزمره زنان فلسطینی به واقع با تجربه زنان در سایر نقاط جهان متفاوت است. زندگی سالیان از ابتدای کودکی در کنار نیروهای اشغالگر، سبب شده این زنان تجربه‌ای آمیخته از زندگی عادی و زندگی مقاومت‌گونه را در پیش گیرند. در زیر تصاویری از ...

صفحه :