به دخت

 
جديدترين مطالب

علايم حتمى ظهور

روايات زيادى وارد شده كه دسته‏اى از نشانه‏ ها را در كنار يكديگر به عنوان علايم تخلف‏ ناپذير ظهور معرفى كرده است. در اينجا ضمن نقل روايات ياد شده به ذكر علايم مورد نظر مى‏پردازيم: فضل بن شاذان به اسناد خود از امام باقرعليه ...

علايم پیش از ظهور

علايم پيش از ظهور خود به سه دسته‏ ى (حوادث خارق العاده)، (اوضاع عمومى اجتمات بشرى) و ؛ نيروها و چهره‏ ها تقسیم می شود كه در اينجا بخشى از علايم هر دسته را ذكر مى‏كنيم:

علايم مقارن با ظهور

1-علامت سال ظهور آن است كه عدد آن فرد (يعنى مختوم به 7 5 3 1يا 9) مى‏باشد و علامت روز ظهور آن است كه شنبه مصادف با عاشورا (دهم محرم) خواهد بود 2- صبح روز ظهور، افراد زير بالش خود ...

تقسیم بندی علایم ظهور

نشانه ‏هاى ظهور و اقسام آن در جوامع روايى شيعه و سنى، از امور متعددى به عنوان (علايم ظهور) ياد شده است. منظم ساختن اين نشانه‏ ها در ضمنِ تقسيم و دسته‏ بندى آن‏ها، فوايدى را در پى دارد نشانه‏هاى ظهور را از زواياى ...

صفحه :