به دخت

 
جديدترين مطالب

انواع رقص

آیا در حکم رقص فرقی بین رقص انفرادی و دسته جمعی هست؟ همه مراجع: خیر تفاوتی بین انها نیست. رقص محلی و سنتی چه حکمی دارد؟ همه مراجع: تفاوتی میان انواع رقص ها در حکم نیست.

رقص داماد

* رقصیدن داماد در مجلس زنان چه حکمی دارد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، تبریزی، خامنه ای: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب حرام یا ترتب مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد، ولی برای مومن، سزاوار آن است که ...

رقص زن و شوهر

*آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش جایزاست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، وحید خراسانی ، سیستانی، تبریزی و خامنه ای: آری، رقص زن برای شوهر و برعکس آن جایز است. آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر ...

رقص زنان

*رقص زن بدون وجود نامحرم در مجلس عروسی میهمانی و پارتی ها چه حکمی دارد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، تبریزی، خامنه ای: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده نشود اشکال ندارد و ( ولی برای مومن سزاوار آن است ...

نگاه به رقص

* آیا نگاه به رقص در مجلس عروسی جایز است؟ همه مراجع: اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقی حرام یا تایید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست. *آیا نگاه کردن رقص از تلویزیون اشکال دارد؟

صفحه :