به دخت

 
جديدترين مطالب

تمکین

زن در غیر مواردی که از نظر شرع محدودیت دارد (مثلاً زمانی که از ایام عادت ماهیانه است یا در احرام یا در حال روزۀ واجب و نه مستحب)، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسألۀ کام‌گیری تسلیم باشد، حتی مستحب است در این ...

پرهیز از آزار شوهر و تندخویی و بدزبانی

پیامبر(صل الله علیه و آله) خطاب به زنان فرمودند: ای زنان در راه خدا صدقه دهید اگرچه از زیور و زینت خود، اگرچه یک دانه خرما باشد، زیرا بیشتر شما هیزم جهنم هستید، (چون) لعنت می‌کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه ...

بیرون رفتن از خانه

متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنی وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه از جانب بسیاری از زنان، که از حیثیت الهی زن بودن خود دست برداشته‌اند، و برای خود نسبت به شوهرشان مردی قائلند تعطیل شده. رسول خدا (صل الله علیه ...

اطاعت

حضرت باقر(علیه السلام) فرمود: «زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او.» رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمود: «به هنگامی که زن نماز واجب پنج وقت را ...

احترام به شوهر

امام کاظم (علیه السلام) فرمود: «جِهادُ المَرأۀِ حُسنُ التَّبَعُّلِ.» جهاد زن، نیکو شوهرداری است. سپاس از زحمات مرد، با محبت و مهربانی با او سخن گفتن، صبر بر نداری و فقر او، پذیرایی عاشقانه از وی، استقبال از او به وقت آمدن، بدرقه او به ...

صفحه :