به دخت

 
جديدترين مطالب

داروهای مسكن قوی

امروزه بسیاری از مردم برای رهایی از دردهای مختلف و حتی دردهای شایع و معمولی مانند سردرد، به مصرف مسكن ها روی می آورند در حالیكه شاید بسیاری از آنان آگاه نباشند كه اعتیاد خاموش ، ارمغان استفاده از داروهای مسكن است .

داروهای آرام‌بخش ، ضداضطراب و خواب‌آور

آلپرازولام Alprazolamقرص‌های 5/0 میلی‌گرمی و یک میلی‌گرمی.موارد مصرف: ضد اضطراب.مقدار مصرف 25/0 تا 5/0 میلی‌گرم سه بار در روز. 

داروهای مسکن

استامینوفنAcetaminophen قرص‌های 325 میلی‌گرمی، قطره 100 میلی‌گرمی، شربت 120 میلی‌گرمی، شیاف 125 میلی‌گرمی. موارد مصرف: در تسکین درد، ضد تب.  

صفحه :