به دخت

 
جديدترين مطالب

دعواهای زن و شوهری، دخالت‌های پدر و مادری

شاید شکل و شمایلش کمی فرق کرده باشد، اما دخالت‌های برخی از والدین، چیزی است که هنوز هم در لایه‌های پنهانی روابط خانوادگی وجود دارد؛ والدین به قصد کمک کردن به فرزند خود، خواسته یا ناخواسته، وارد جزئیات زندگی آن‌ها می‌شوند.

معاشرت و دلسوزی‌های اطرافیان

مادرشوهر در زندگی عروس خود اظهارنظرهایی می‌کند و به قصد آموزش مهارت زندگی، راهنمایی می‌کند. عروس این کار مادرشوهر را دخالت در زندگی دانسته و احساس آزردگی شدید کرده و به همسرش گله می‌کند و از او انتظار دارد که به نحوی جلوی دخالت‌های مادرش ...

صفحه :