به دخت

 
جديدترين مطالب

آموزش محرم و نامحرم به كودكان و نوجوانان

شناخت صحیح احكام الهى به عنوان یك عنصر مهم ، در تربیت دینى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طورى تربیت كنیم كه احكام الهى را رعایت نمایند باید از همان زمان كودكى بر طبق دستورات دینى عمل نماییم. براى اینكه دختران ...

تو توی این چادر مثل فرشته ها شدی

جذب آموزش، رفتار:در گام نخست لازم است برای کودکان نسبت به مسائل دینی، جاذبه ایجاد کرد. بعد به آنها به فراخور توان ذهنی‌شان، آموزش لازم را در نظر گرفت و سپس انتظار رفتار دینی داشت. برخی متأسفانه بدون لحاظ این مراحل، مستقیم به بخش پایانی ...

نماز خواندن کودک

برای زمینه‌سازی اعمال عبادی و نماز در کودکان باید نخست تمهیداتی فراهم بشود و در امر تربیت مذهبی فرزندان باید اقداماتی به عمل آید.

صفحه :