به دخت

 
جديدترين مطالب

مزاج من چیه؟؟؟

بعد از یک بحث حسابی با همسرتان ممکن است با خود فکر کنید چرا همسرم نمی تواند بحث منطقی داشته باشد و سریع عصبانی شده و کار به حاشیه و دعوا می کشد؟؟یا چرا من نمی توانم آن طور که همسرم انتظار دارد سریع و ...

الفبای طب سنتی

اگر یادتان باشد گفتیم؛ برای درمان در طب سنتی اول باید مزاج خود را بشناسیم, یعنی بدانیم گرم مزاج هستیم با سرد مزاج,خشکی در بدنمان غلبه دارد یا تری.

دریچه ای رو به سلامتی

تغییر را با طب ایرانی- اسلامی تجربه کنیمحرف اول، چی شد به طب سنتی علاقه مند شدم؟انگار همین دیروز بود که دختر نازنینم پس از یک زایمان سخت و دشوار دیده به جهان گشود و تولدش شروع خیر کثیری بود در پس رنج ها...همیشه، اولین ...

صفحه :