به دخت

 
جديدترين مطالب

بافت مرحله ای کفش نوزاد

ابتدا ٤٥ دانه سر انداخته و ٤ رج بافت رکن ببافید وسط بافت را علامت بزنید.در بافت رکن پشت و روی کار از یک جهت بافته می شود.حال با رنگ دیگر سه رج بافت ساده دارید و دررج بعد ٢ تا یکی یک ژته ...

بافت کلاه

برای بافت این کلاه یک کلاف کاموای 300گرمی نسبتا ضخیم وصددرصد پشم ویک قلاب شماره 3 نیاز دارید +تعدادی نخ رنگی

صفحه :