به دخت

 
جديدترين مطالب

بیرون رفتن از خانه

متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنی وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه از جانب بسیاری از زنان، که از حیثیت الهی زن بودن خود دست برداشته‌اند، و برای خود نسبت به شوهرشان مردی قائلند تعطیل شده. رسول خدا (صل الله علیه ...

اطاعت

حضرت باقر(علیه السلام) فرمود: «زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او.» رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمود: «به هنگامی که زن نماز واجب پنج وقت را ...

صفحه :