به دخت

 
جديدترين مطالب

لرزیدن

گاهی ممکن است زایمان با لرزهای غیر عادی همراه باشد. با اینکه ممکن است احساس سرما نکنید ولی متوجه لرزهای غیر قابل کنترل می شوید که این یک رویداد معمولی است. در آخر با شروع دردهای شدید زایمانی به خانم باردار توصیه می شود تمام ...

دفع ترشحات مخاطی

دفع این ترشحات که کمی رنگ خون و گاهی به حالت خونابه می باشد، 24 یا 48 ساعت قبل از زایمان اتفاق می افتد.

تغییرات روده

در روزهای نزدیک به زایمان روده تحریک شده و دچار تکرر تخلیه می شود.

پارگی کیسه آب

علامت معمول دیگر زایمان، پارگی پرده کیسه آمنیوتیک یا به اصطلاح کیسه آب است اغلب در این صورت، خروج مقدار زیادی آب را به همراه دارد که برای خانم بارداری که تا به حال این اتفاق را تجربه نکرده عجیب به نظر می رسد و ...

انقباضات دردناک رحم

در ماه های آخر بارداری ممکن است این انقباضات رخ دهد. اما عامل تشخیص آنها از انقباضات مربوط به درد زایمان این است که انقباضات حقیقی منجر به زایمان همراه با درد بوده و فواصل بین دردها منظم است و به تدریج فاصله بین دردها ...

صفحه :