به دخت

 
جديدترين مطالب

استفاده از بازی برای مقابله با ترس

یکی از راه‌های بسیار خوب، شیوۀ «بازی» است. بازی‌هایی وجود دارد که می‌توان با توجه به سنّ کودکان در تاریکی انجام داد. 1. بازی گرگم به هوا: خوب است والدین (پدر و مادر) لحظاتی چراغ را خاموش کنند و این بازی را در تاریکی انجام ...

تفاوت ترس و اضطراب

اضطراب، نوعی بی‌قراری درونی است که از ترسی مبهم یا وحشتی نامعین سرچشمه می‌گیرد کودک از درون ناآرام است؛ زیرا از پدیده‌ای مبهم و نامشخص وحشت دارد؛ امّا ترس، واکنشی در برابر محرّک‌های معین است؛ برای مثال، کودک از تاریکی و حیوان می‌ترسد و خودِ ...

ترس مفید

گاهی اوقات ترس برای کودکان مفید است. لازم است کودک در سطح معینی ترس داشته باشد؛ برای مثال، خوب است تا حدّی از غریبه‌ها بترسد تا به هر کسی اعتماد نکند؛ تا حدی از آب بترسد تا خود را داخل استخر نیندازد؛ از جاده و ...

ترس‌ در کودکان

فرزند انسان از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید، در برابر دو محرّک واکنش ترس نشان می‌دهد: یکی صدای بلند و دیگری افتادن. در یکسالگی از چهره‌های غریبه می‌ترسد. در دو سالگی، ترس، بیشتر از صداها (صدای سیفون، جاروبرقی، فریاد بلند) است. کودکان سه تا پنج ...

صفحه :