به دخت

 
جديدترين مطالب

ابراز هیجانات در کودکان چگونه است؟

تجربه کودکان در هیجانات همانی است که ما داریم اما انها اغلب هیجانات خود را بصورت متفاوتی بروز می دهند اهمیت دارد که والدین ارزش هیجانات کودکان را به انها بیاموزند.

ترس ازگربه

پيش از به کارگيري راهکارهايي براي از بين بردن ترس کودک، به چند نکته توجه کنيد:براي از بين بردن ترس کودک از گربه، گاهي در بازي ها، نقش گربه را بازي و ميو ميو کنيد. درباره زندگي گربه ها، کتاب هاي مصوري را تهيه کرده، ...

استرس و فشارهاي روحي كودكان

در وجود انسان، حالت هاي متفاوتي وجود دارد. گاهي دچار دلهره ،دلشوره، و نگراني مي شود؛ گاهي مضطرب و پريشان حال است، و زماني دچار استرس و فشارهاي شديد روحي مي شود.

نشانه هاي اضطراب کودکان و نوجوانان

اضطراب با توجه به شدّت و ضعف عوامل آن، نشانه هاي متفاوتي دارد.در مرحله ابتدائي؛ تکان دادن دست و پا، بالا کشيدن شلوار، گزيدن و ليسيدن لب، و بازي با اشيايي چون خودکار، موي سر، دکمه پيراهن و ...

پيشگيري از اضطراب

آگاهي دادن : يکي از عوامل مهم اضطراب شديد کودکان ،عدم آگاهي از ماهيت اضطراب است. اگر در سني قرار دارد که مي تواند «سيستم عصبي سمپاتيک» را درک کند، او را از آن آگاه کنيد.

آيا ممکن است خود کودک باعث اضطراب خويش بشود؟

گاهي ديگران (اولياي خانه، مدرسه، رسانه ها و...) سبب اضطراب کودک مي شوند و گاهي عامل اضطراب ،خود کودک است.

آيا استفاده از آرام بخش ها براي درمان اضطراب کودکان مفيد است؟

روان پزشک، براي درمان اضطراب از آرام بخش هايي چون ديازپام، هالوپري دول و... استفاده مي کند که به شکل قرص، قطره و شربت وجود دارند. استفاد? کوتاه مدت و گاه گاه آرام بخش ها اشکالي ندارد؛ اما اگر در مصرف آنها زياد روي شود، ...

صفحه :