به دخت

 
جديدترين مطالب

روش زندگى امام موعود عليه السلام

امام مهدى عليه السلام چون همه پيامبران، بسيار ساده زيست است، لباس‏هاى درشت و كم بها مى‏پوشد، و خوراك خشك و ناگوار مى‏خورد. اهل آسايش و تن آسايى نيست. چون پيامبران از هرگونه تعظيم و بزرگداشت و ستايش پرهيز دارد. او به معناى واقعى زاهد ...

مقرّ حكومت حضرت مهدى(عج)

امام قائم(عج) پس از ظهور از مكّه به مدينه آمده و در آنجا همراه دهها هزار نفر از همراهان به سوى كوفه رهسپار مى شوند و مقرّ حكومت آن حضرت كوفه است يعنى همان محلى كه مقرّ حكومت اميرمؤمنان حضرت على(عليه السلام) بود.امام باقر(عليه السلام) ...

برنامه ‏هاى امام مهدى (ع)

ما نمى توانيم درخشندگى حكومت جهانى حضرت قائم(عج) را آنطور كه هست نشان دهيم، ولى شايد با ذكر چند ويژگى از ويژگيهاى اين حكومت در همه زمينه ها، دورنمايى از اين نظام بهشتى و سراسر عدل آن را توصيف کنیم با مقايسه زمين خشك و ...

صفحه :