به دخت

 
جديدترين مطالب

فلسفه حدودومجازات ها

خدای متعال همان گونه که به عبادت و طاعت بندگان احتیاجی ندارد از مجازات کردن گناهکاران نیز بی نیاز است. شان و مرتبه خداوند بالاتر از آن است که با عذاب کردن بندگان دل خنک شود و آتش خشم خود را با آن فرو نشاند ...

دیه

دیه نیز از مجازات های الهی است که به علت بعضی از گناهان برعهده شخص می آید، مانند : 1- در قتل عمدی اگر ولی دمّ(ولی مقتول) راضی شود می تواند در برابر دیه یا زیادتر یا کمتر از آن از قصاص صرف نظر ...

قصاص

از دیگر عقوبت های دنیایی گناه ، قصاص است. قرآن کریم می فرماید : " وَلَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُولی الَالبابِ " ای صاحبان بینش، در قصاص، حیات شماست. مقصود این است که :

کفاره گناه

« کفاره » در لغت به معنای «پوشاننده » و خدای متعال آن را جهت مواخذه و مجازات های ارتکاب بعضی ازاعمال قرار داده است تا مجازات اخروی را بر طرف کند و گناهان شخص را محو نماید یا اگر در اعمالش نقصی هست جبران ...

حد

حدود حد : مجازاتی که نوع و اندازه آن از سوی شارع(خداوند) معلوم شده باشد« حد » گویند. علت قراردادن آن این است که مانع انسان از گناهان خاص می باشد بعضی از گناهانی که در اسلام برای آن ها حد معین شده است. عبارتند ...

صفحه :