به دخت

 
جديدترين مطالب

جشن عبادت

امام سجاد (ع) فرمودند: «وَمِن اَعظَمِ النِّعَمِ عَلَینا جَریانُ ذِکِرکَ عَلی الَسنِتَنا و اذِنُکَ لَنا بِدعائِکَ و تَنزیهِکَ و تَسبیحِکَ » از بزرگترین نعمت های خداوند حکیم (در ابتدای مکلف شدن و هر موقع دیگر) بر ما، جاری شدن ذکر و یاد او بر ...

دیدار معنوی با خداوند

معنای تکلیف دیدار معنوی با خداوند فرزند عزیزم خداوند سبحان را سپاسگزارم که فرزندانی سالم را که حسنات و نعم الهی هستند به من عطا فرمود ، و از خدای مهربان درخواست می کنم که ایمانی به شما بدهد که به جزراه ...

نظارت براعمال

نظارت براعمال نور دیده ام کسی که به سن تکلیف می رسد ، در واقع خداوند سبحان توسط پیامبر(ع)به او پیام داده است که :«بنده من تا به حال کوچک بودی و اگر خطایی از تو سر می زد بخشیدم، ولی از هم اکنون متوجه ...

قبول عبودیت

قبول عبودیت دختر عزیزم به سن تکلیف رسیدن معنایش این است که خداوند بزرگ می گوید:«بنده من تو دیگر بچه و طفل کوچک نیستی تا نتوانی عمل خوب انجام بدهی و نتوانی کارهای خوب و بد را با عقلت تشخیص دهی ، بلکه تو ...

تعیین سرنوشت

تعیین سرنوشت نور چشمانم خداوند سبحان به کسی که به سن تکلیف می رسد پیغام می دهد که : «بنده من الان در اول راه هستی ، راهی که اول آن سن تکلیف و بلوغ و آخرش روز قیامت است، پس مواظب باش این راه ...

نجات از سرگردانی

نجات از سرگردانی دخترعزیزم وقتی انسان به سن تکلیف می رسد ، در واقع خداوند به او می گوید: «بنده من، من تو را دوست دارم و برای اینکه در دنیا سر گردان و حیران نمانی و بتوانی راه را از چاه تشخیص ...

آغازحرکت

دختر مهربانم شروع عبادت و تکالیف در انسان مکلف ، حرکت در راهی است که همه انبیاء و ائمه (ع) و انسانهای خوب و صالح آن راه را رفته اند ، این راه از انسان و عبادت شروع می شودو به خداوند ختم می ...

گشودن درهای رحمت

فرزند عزیزم وقتی انسان به سن بلوغ می رسد در های رحمت الهی به سوی او باز می شود ، و خدای خوب و مهربان به او می گوید : «بنده من دیگر زمان راز و نیازت فراررسیده است و چه افتخاری از آن ...

بزرگترین اعیاد

فرزند دلبندم اولین روز تکلیف از بزرگترین عیدها است، در حقیقت عید اصلی روزی است که انسان عبادت راشروع می کند پس به روزی عید می گویند که انسان مورد لطف خاص خدا قرار گیرد. این رابطه بین خداوند و بنده اش را عید ...

عید حقیقی

دختر عزیزم اکنون که شما در آستانه سن بلوغ قرار گرفته ای به شما تبریک می گویم و امیدوارم که خداوند معرفت و محبتشرا هر لحظه بیشتربر در دل شما بیفزاید. و آنچه به عنوان عید در بین مردم رایج است، اگر با ...

هدف از فرستادن پیامبران

دختر عزیز و نور چشمم بدان خداوند بزرگ که خالق تمام هستی است، اگر انسان ها را به حال خودشان می گذاشت، بشر یک لحظه آرامش نداشت و چیزی جز ظلم و جنایت و قتل نصیب او نمی شد. (همانطوری که در اثر بی توجهی ...

فلسفه احکام

وسیله تشرف به محضر خداوند فرزندعزیزم اسرار و آثار نماز آنقدر زیاد است که به جز اولیا الهی انسانهای دیگر نمی توانند آن را درک کنند ، زیرا یک طرف نماز بنده و طرف دیگرش خداوند است. در واقع نماز کانال و جاده ای است ...

سفرملکوتی

نور چشمانم نماز یک سفر روحانی ومعنوی است که مقدمات آن وضو و پاک بودن لباس و بدن و مشخص کردن قبله و ... می باشد؛ که بدون اینها نمی توان به سفر نماز رفت. ابتدای سفر با تکبیره الاحرام شروع می شود و با ...

صفحه :