به دخت

 
جديدترين مطالب

آرایش عروس و داماد

آراستن و معطر کردن خود برای همسر، از وظایف متقابل همسران است. توجه به آراستگی در شب عروسی دوچندان است و معمولاً عروس و داماد خود را به صورت مطلوب آرایش می‌کنند؛ اما نکتۀ مهم این است که همسران جوان باید از آرایش‌های افراطی ...

پوشش درعروسی

آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟ همه مراجع ( به جز تبریزی و مکارم شیرازی ): آری، باید آن را از نامحرم پوشاند. آیت الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است ولی پوشاندن روی پا تا مچ، بنابر ...

صفحه :