به دخت

 
جديدترين مطالب

تولد

پس از آنکه نطفه به اتمام رسید و دارای جسم و روح الهی شد، باید رحم مادر را که نه ماه خانه ی شخصی او بوده است، ترک کند. قرآن می فرماید: «ثُمَّ یُخرِجُکُم طِفلاًًًً؛ سپس شما را به صورت طفلی از رحم مادر بیرون ...

روح

هر مرحله از رشد و تکامل جنین وعبور از مرحله ی نطفه به علقه، مضغه، عظام وسپس لحم حدود چهل روز به طول می انجامد و در چهارماهگی همه ی اعضای بدن به شکل اولیه نمایان می گردد.  نکته ی مهم آن است که تمام ...

لحم

آخرین مرحله ازتحولات اساسی دراتمام فیزیکی و جسمی ساختمان بدن این است که استخوان های برهنه، پس از40 روز پوشیده از گوشت، عصب ورگهای بزرگ وکوچک می شود وجریان گردش خون آغاز می شود. برای حفاظت از گوشت بدن، پوستی لطیف وزیبا به صورت لباس ...

عظام

مضغه و گوشت جویده شده وعاری از استخوان پس از چهل روز به غضروف و استخوان تبدیل می شود و اولین شکل انسانی به صورت اسکلت و در مقیاسی بسیار کوچک و بدون گوشت و پوست خلق می شود. استخوانها در اشکال گوناگون هندسی، مانند ...

مضغه

به امر الهی، علقه (خون بسته ) در تاریکی رحم شروع به رشد و نمو میکند و در مدت 40 روز به تکه گوشت جویده و کوبیده که هیچ نشانی از انسان در او نیست، تبدیل میشود و برای دومین بار ماهیت نطفه تغییر می ...

علقه

هنگامی که آب مرد (اسپرم ) به رحم زن منتقل شد و با تخمک زن ترکیب گشت، در محل امنی از رحم استقرار می یابد و پس از گذشت چهل روز، تحولاتی در درون اسپرم ایجاد می گردد و به پاره خون سرخ بسته تبدیل ...

نطفه

هنگامی که شهوت مرد تحریک می شود، از وی آبی خارج می شود که در قرآن به "منی" تعبیر شده است. در واقع، منی مجموعه ای از نطفه های بسیار ریز است که با چشم قابل مشاهده نیست در زمان مقاربت، اسپرم به تنهایی دفع ...

صفحه :