به دخت

 
جديدترين مطالب

قرآن و نگاه به نامحرم

قرآن و نگاه به نامحرم • آیا درباره نگاه به نامحرم آیه ای در قرآن هست؟ " قُل ِللمُؤِِمِنینَ یَغُضُّوا مِن أَبصارِهِم "؛(به مؤمنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند). "وقُل لِلِمؤمِناتِ یَغضُنَ مِن أبصارِهِنَّ "؛(و به زنان با ایمان ...

نگاه به مرد

نگاه به مرد • آیا همانگونه که نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؟ همه مراجع (بجزبهجت وسیستانی): آری، نگاه زن به بدن مرد نامحرم(به جز سر، گردن، دست ها و جاهایی که معمولا آن را نمی پوشانند)حرام است؛ هرچند ...

نگاه حلال

نگاه ناخود آگاه • با توجه به اینکه کلاس های دانشجویان دختروپسر باهم برگزار میشود، طبعا ناخودآگاه چشم انسان به دختران نامحرم می افتد؛ حکم آن در صورتی که بدون قصد لذت باشد چیست؟ همه مراجع: اگر ناخودآگاه وبدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد. ...

نگاه های حرام

نگاه های حرام نگاه های حرام عبارتند از: 1. نگاه به چهره ی آرایش کرده ی خانمها، 2. نگاه به زیور آلات خانمها، 3. نگاه به عکس بی حجاب خانم آشنا(کسانی که می شناسیم)، 4. نگاه با ریبه(نگاهی که ترس افتادن به حرام در آن باشد)، ...

فیلم و عکس نامحرم

فیلم های وزارت ارشاد • نگاه به فیلم های مجاز داخلی و خارجی که بوسیله ی وزارت ارشاد اجازه داده شده است، چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر(درحد ابتذال نبوده) وبدون قصد لذت وترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد وانحرافات اخلاقی نشود، اشکالی ...

صفحه :