به دخت

 
جديدترين مطالب

ثبت محضری

اگر زن و مردی بخواهند ازدواج موقت کنند آیا لازم است به محضر بروند تا در آنجا صیغه خوانده شود یا اینکه خود آنان می توانند شرایط همدیگر را بپذیرند و صیغه را بخوانند ؟ همه مراجع: اگر شرایط صحت عقد را رعایت ...

خواهرزن

*آیا عقد موقت با خواهر زن جایز است؟ همه مراجع: خیر، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی تواند با خواهرش ازدواج کند، خواه عقد دائم باشد یا موقت

مالکیت جهیزیه

*جهیزیه ایی که پدر به دخترش داده آیا می تواند پس بگیرد؟ همه مراجع: اگر به دخترش تملیک کرده و یا بخشیده است، نمی تواند آن را پس بگیرد.

عقد معاطاتی

آیا در عقد دائم یا موقت باید صیغه خوانده شود و رضایت تنها کافی نیست؟ همه مراجع: خیر، رضایت تنها کافی نیست و باید صیغه خوانده شود. *آیا عقد و نکاح معاطاتی نیز جایز است؟به عنوان مثال پسر انگشتری را در ...

شیر بها

*در بعضی از محیط ها مرسوم است که خانواده عروس پولی را به عناوین مختلف ( مانند شیر بها) از داماد می گیرند حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر آن را به عنوان جعاله در مقابل عمل مباحی دریافت کنند، مانند اینکه پدر ...

زن شوهر دار

*هرگاه با زنی به صورت دائم یا موقت ازدواج کند آن گاه معلوم شود که شوهر دارد، تکلیف چیست؟ همه مراجع: عقد باطل است و باید از او جدا شود و نیاز به طلاق هم ندارد. *آیا زن شوهر کرده را ...

صفحه :