به دخت

 
جديدترين مطالب

عفّت و عشوه

امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:" زن خوب آن است که در حال خلوت با شوهرش حیا را کنار گذارد و حالتی مخالف و متناقض با حالت لباس پوشیدن داشته باشد، یعنی در حال خلوت با شوهر، هرگونه ظرافتکاری و طنّازی و عشوه‌گری، برای زن جایز، ...

صفحه :