به دخت

 
جديدترين مطالب

معاشرت و وابستگی به خانواده پدری

انسان‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، باید بدانند که مسؤولیت‌های جدیدی عهده‌دار شده‌اند. آن‌ها پس از ازدواج مسؤول زندگی زناشویی هستند، هر کدام باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند؛ آن‌ها باید بیاموزند حفظ رابطه‌ی عاطفی با پدر و مادر ضروری است ولی نباید روابط ...

راه‌حل مشکل

عواطف به زندگی مشترک و همسر از یک سو و عواطف زوجین نسبت به پدر و مادرشان از سوی دیگر دو نیرو و واقعیت زندگی انسان‌ها است. هیچ کدام از این دو قابل حذف نیستند و نباید به بهانه یکی دیگری را از بین برد، ...

صفحه :