به دخت

 
جديدترين مطالب

مراسم ازدواج

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.  

ویژگی‌های همسر

مطلوب شماتوجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

روابط و دوستی‌ها

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید

مطالعات و اطلاعات-ورزش وتفريحات

تفریحاتتوجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

ایده‌آل‌ها و آرزوها

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

عادات و رسوم

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید. 

باورها و اعتقادات

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

ویژگی‌های اخلاقی- تربیتی

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

صفات بارز شخصیتی

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

وضعیت مالی- میزان درآمد

مسکنتوجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

اطلاعات خانوادگی

توجه توجه: این پرسشنامه در 12 بند طبقه بندی شده که شما در هر بخش به یک موضوع آن پاسخ می دهید.

اطلاعات فردي

اطلاعات فردیتکمیل این فرم چند خاصیت مهم دارد:اول: آن که شما را به فکر وامی‌دارد تا خود را بهتر بشناسید و به زوایای پنهان شخصیت خود بهتر پی ببرید.

قبل از ازدواج چقدر خودت را می شناسی ؟

کمی تدبر و تأمل کنید! اکنون می‌خواهید بنایی را پی‌ریزی کنید که رفیع‌ترین جایگاه را در زندگی و آینده شما دارا است. شما که اهل فکرید و به لطف الهی در حال تحصیلات عالی به سر می‌برید، از بینش و درک بالایی برخوردارید و در ...

صفحه :