به دخت

 
جديدترين مطالب

محاسبۀ سن بلوغ (جشن تکلیف)

آغاز بلوغ شرعی، زیباترین دوران زندگی یک انسان است؛ زیرا فرد به مرحله‌ای از کمال رسیده است که خداوند او را مخاطب فرمان‌های خود قرار دهد و او را به درگاه خود دعوت کند تا بر سجادۀ نماز بایستد و با پروردگار خود راز و ...

تعریف بلوغ و نوجوانی

بلوغ در لغت، به معنای به پایان و نهایت امر رسیدن است و وقتی می‌گوییم دختر بالغ شد، یعنی به سن درک رسید. در اصطلاح روان‌شناسی، به مجموع تغییرات رشدی جسمانی و جنسی‌ای که فرد را شبیه یک فرد بزرگسال می‌کند، و طی آن، ...

سن بلوغ از چه زمانی شروع می شود؟

در این که سن بلوغ از چه زمانی شروع می‌شود، اتفاق نظری وجود ندارد و شاید دشوار باشد زمان خاصی را برای تاریخ دقیق سن بلوغ تعیین کنیم؛ زیرا عوامل متفاوتی می‌تواند در شروع سن بلوغ مؤثر باشد. از آنجا که بلوغ امری طبیعی ...

عوامل مؤثر بر آغاز بلوغ

عوامل مختلفی می‌تواند در آغاز سن بلوغ مؤثر باشد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 1. وراثت (ژنتیک): مهم‌ترین عامل تعیین‌کنندۀ سن شروع بلوغ، عامل ژنتیک است. مادربزرگ و مادر و خاله که اعضای درجه اول خانواده‌اند و همچنین خواهرها که اعضای ...

صفحه :