به دخت

 
جديدترين مطالب

تحليل و بررسي-معرفت و انرژی

از مباحثی که مربوط به کالبدها و چاکراها یا مراکز انرژی در یوگا گذشت فرمولی به دست می‌آید و آن این که میزان هوش در انسان بستگی به میزان دریافت انرژی در کالبدهای مختلف یا چاکراها است. به بیان دیگر هوش، آگاهی و معرفت وابسته ...

تحليل و بررسي - رفتار سلبی

از نگاه دینی که منطبق بر واقعیت زندگی انسان است این دنیا برای انسان، قرین رنج است چنان که در آن شادی و کامیابی هم هست، نکته‌ی مهم این که ریشه‌کن نمودن رنج و رهایی از آن خیالی است خام. برای حل مشکل، رنج را ...

تحليل و بررسي-بن‌بست روان‌شناسی

به طور کلی برای اثبات هر ادعا به یکی از سه شیوه می‌توان تمسّک نمود: عقلی، تجربی و وحیانی. اگر گزاره‌ای از سنخ عقلانی بود، برای اثبات آن می‌توان از استدلال‌های منطقی و براهین عقلی استفاده کرد. اگر گزاره‌ای تجربی یا حسی بود، می‌توان بر ...

تحليل و بررسي-خلأ خداشناسی

در یوگا مانند سایر مکاتب هندی سخنی از خدا نیست، خدایی که مبدأ و منتهای هستی است: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» (حدید / 3). او راه نجات بشر را از طریق رسولان خود به انسان‌ها نشان داده است. در یوگا سخنی از معاد هم مطرح ...

تحليل و بررسي - ابطال تناسخ

تناسخ نخستین مبنا و مهم‌ترین اصل آیین‌های عرفانی هند است. اساساً فرهنگ هند با تناسخ گره خورده است و از آنجا که یکی از مبانی یوگا تناسخ است، مناسب است نیم‌نگاهی به این اصل مهم داشته باشیم:در آثار فلسفه‌ی اسلامی صورت مسأله این گونه است ...

تحليل و بررسي - آرامش واقعی

یکی از مهم‌ترین اهداف و فواید یوگا آرامش است. اگر این سؤال را که «راه حصول آرامش چیست؟» به قرآن عرضه کنیم، پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که: آرامش از هیچ راهی جز یاد خدا، اعتماد به او و تکیه بر علم و قدرتش ...

تحليل و بررسي -یوگا را با عرفان چه کار؟

گیریم تمام اصول و راه‌کارهای یوگا درست باشد، در این صورت آنچه ما در اختیار داریم یک سلسله تکنیک‌های پیچیده و بعضاً بسیار سخت و دشوار است. این تکنیک‌ها و تمرین‌ها را در کتاب‌های مختلف می‌توان یافت. در این زمینه به زبان فارسی صدها صفحه ...

ریشه یوگا

ریشه یوگا نامعلوم است و مبدأ آن روشن نیست. معلوم نیست چه کسی و بر چه اساسی آن را پی‌ریزی نموده است. برخی ریشه آن را در ریگ ودا دانسته و برخی دیگر در عناصر شمنیسم یافته‌اند. در اساطیر و افسانه‌ها این تعلیمات را به ...

معرفي یوگا، مکتب هندی

در هند به جز ادیان متعدد، مکاتب فلسفی هم وجود داشته است. یکی از این مکاتب سانکهیه است که قدیمی‌ترین و مهم‌ترین روش فلسفی و وسیع‌ترین سیستم فکری هندوها است. بر اساس این مکتب روح در قید و بند جسم و قدرت طبیعت اسیر شده ...

صفحه :