به دخت

 
جديدترين مطالب

ارتباط از راه های دیگر

الف)رفت و آمد رفت وآمد انسانها با یکدیگر سبب ایجاد محبت و یک دلی و رفع کدورت می شود. بدین سبب رفت وآمد خویشان،پسندیده و مورد سفارش اسلام است. روایاتی که در باب صله رحم و ثواب آن وارد شده است،مؤمنان را به ...

ارتباط از راه حس بویایی

استعمال بوی خوش در اسلام امری پسندیده ومورد سفارش است. در روایت آمده است: پیامبر اسلام(ص) برای حضور و مواجهه با مردم موی خود را شانه می زدند و از بوی خوش استفاده می کردند.امام صادق(ع) فرمود:«هزینه ای که رسول خدا(ص) برای خرید عطر می ...

ارتباط از طریق حس لامسه

لمس بدن نامحرم به قصد تلذذ از سوی زن یا مرد، به یقین ممنوع و حرام است و به بحث نیاز ندارد. پرسش اینجا، این است که اگر لمس بدن نامحرم به اهداف دیگری نظیر مصافحه، معالجه بیمار یا نجات مصدوم و بدون قصد تلذذ ...

ارتباط از طریق حس شنوایی

لحن و آهنگ گفتار گرچه ملازم با سخن گفتن است از ویژگی های غیر کلامی و چیزی است که گوینده به کلمه اضافه می کند و به وسیله آن معنای جدیدی را افزون بر معانی واژگان و مجموع جمله به مخاطب می رساند.برای مثال انسان ...

ارتباط از راه حس بینایی

چشم و حرکات آن، یکی از ابزارهای ارتباط زنان و مردان در جامعه است و فراوانی بیشتر و تأثیر قوی تری دارد. از این رو، اسلام به آن توجه خاصی داشته، آیات و روایات فراوانی در این نوع ارتباط وارد شده است: الف)نگاه ...

اهمیت ارتباط غیر گفتاری

اصولاً گاه زبان گفتار( زبان قال) حمل برخی از معانی را ندارد و نمی تواند آن را به گونه ای که مورد نظر است، به مخاطب منتقل کند. در این گونه موارد، چاره ای جز استفاده از زبان بدن نیست. برای نمونه، قرآن کریم در ...

ابزار های ارتباط غیر گفتاری

برخلاف ارتباط گفتاری که ابزار آن منحصر در زبان و گوش است، ارتباط غیر گفتاری ابزار خاصی ندارد و تمام کالبد انسان و اجزای آن، ابزارهایی برای ایجاد ارتباط با دیگران است. انسان با حرکت بدن، طرز راه رفتن، حرکات چشم و ابرو، بلندی و ...

صفحه :