به دخت

 
جديدترين مطالب

علاقه به بیرون از منزل

برای رفع مشکل کودکی که علاقه زیاد به بیرون از منزل دارد، اقدامات زیر را انجام دهید: 1. نیاز او را با بردن به بیرون از منزل، پارک، منزل دوستان و نزدیکان برآورید. 2. همسالان او را به منزل خود بیاورید تا با آن‌ها بازی ...

صفحه :