به دخت

 
جديدترين مطالب

منجی در ادیان دیگرچه نام دارد؟

منجی در ادیان دیگر چه نام دارد؟ زرتشتیان در کتاب «اوستا» و «زند»، هندیان در «شاکمونی» و «دید»، بودائیان در کتب «دادتک» و «پاتیکل»، در مزامیر منسوب به حضرت داوود و در فصول «تورات» منسوب به حضرت موسی و اسفار «انجیل» منسوب به حضرت ...

کتب مقدس جین هاا

کتب مقدسه جین‌ها «هنگامی که فساد و انحطاط و تباهی جهان را فرا گیرد، شخص کاملی که آن را «تیر تنگر» (یعنی نویددهنده) گویند ظهور کرده، تباهی را از بین می‌برد و پاکی و صافی را از نو برقرار می‌سازد.» جینیان همچنین در مهابهارت یک ...

کتاب اوپانیشاد

کتاب «اوپانیشاد» «این مظهر «ویشنو» در آخرالزمان ظهور می‌کند، در حالی که بر اسبی سفید سوار و شمشیری برهنه به دست دارد که به مانند ستاره دنباله‌دار می‌درخشد و همه شریران و افراد پست را به هلاکت می‌رساند و زندگی نوینی را بر پا کرده ...

کتاب وشن جوک

کتاب «وشن جوک» «و در آخرالزمان زمین به دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد و او از خواص بندگان خدا است، نام او «فرخنده» و «خجسته» است.»

کتاب باسک

کتاب باسک در کتاب «باسک» از کتب آسمانی هندوها نیز چنین آمده است: «دور دینی تمام شود به پادشاه عدلی در آخرالزمانن که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریا و زمین‌ها و کوه‌ها ...

بشارت وحکومت موعود در کتب هندوها

بشارت و حکومت موعود در کتب هندوها بسیار جالب است بدانید که در کتب مختلف هندوها نیز نشانه‌های منجی عالم، حکومت، دین و سایر مشخصات عصر وی آمده است که منطبق به امام عصر(علیه السّلام) و حکومت جهانی وی می‌باشد. شاکمونی که بنا به عقیده ...

کتاب زند بهمن یسن

کتاب زند بهمن یسن در کتاب «زند بهمن یسن» شرح اوستا نیز در چندین جا درباره‌ی سوشیانت (نجات‌دهنده) و علایم ظهور او و نوع حکومت او سخن به میان آمده است: «قبل از ظهور سوشیانس خلف وعده، دروغ، بی‌دینی و بی‌بندوباری در عالم گسترش می‌یابد. ...

کتاب گات

کتاب گات‌ها در کتاب «گات‌ها» که بخشی از اوستا است، جملاتی راجع به موعود جهانی با عنوان بامداد روز آمده است: «ای مزدا! بامداد روز فراز آید، جهان را دین راستین فرا گیرد با آموزش‌های فزایش‌بخشی پر خرد. رهانندگان کیانند؟ آنان که بهمن به یاری‌شان ...

جاماسب نامه

جاماسب برادر گشتاسب بن سهراب از شاگردان زردشت است. در کتاب جاماسب‌نامه چنین می‌نویسد: «مردی بیرون آید از زمین تازیان از فرزند هاشم، مردی بزرگ‌سر و بزرگ‌تن و بزرگ‌ساق و بر دین جدّ خویش بُود. با سپاه بسیار روی به ایران نهد و آبادی کند ...

موعود در دین زردشت

زردشت معتقد بود که دو نیروی متضاد خیر و شر یا نور و ظلمت، یکی به نام «اهورامزدا» یا «یزدان» منبع روشنایی و دانش وسیع و دیگری «اهریمن» منشأ جهل و تاریکی و فساد، دائم در کشمکش و نزاع هستند تا زمانی که «سوشیانس» یعنی ...

انجیل یوحنا

«و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع نگردد، ایمان آورید. بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت؛ زیرا که رئیس این جهان می‌‌آید.» البته هر کدام از این‌ها منجی را فردی از دین خود می‌دانند، ولی نقطه مشترک این ...

انجیل لوقا

در انجیل لوقا درباره آمادگی برای ظهور چنین می‌‌گوید: «کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند که چه وقت از عروسی مراجعه کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی‌درنگ ...

انجیل مرقس

«از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس برحذر و بیدار شده، دعا کنید؛ زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی شده ... در چه وقت صاحب خانه می‌آید.»

انجیل متا

در باب 24 انجیل متی گفتگویی از حضرت مسیح(علیه السّلام) با شاگردانش ثبت شده است که علاوه بر بشارت به ظهور منجی موعود، به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر ظهور نیز اشاره مستقیم دارد و نشانه‌های ظهور را عنوان می‌کند و درباره زمان ظهور ...

بشارت در انجیل

در انجیل اربعه به این موضوع بیش از سایر کتب آسمانی پرداخته شده است. بنا به نوشته «مستر هاکس» در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) کلمه «پسر انسان» هشتاد بار تکرار شده است که تنها سی مورد آن با حضرت عیسی (علیه السّلام) قابل ...

تورات

در تورات در کتاب دانیال نبی آمده است: «در آن زمان سرور میکائیلی امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده (قائم) است، خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از زمانی که امتی به وجود آمده است تا آن روز نبوده ...»در ...

زبور داوود

در زبور داوود(علیه السّلام) که تحت عنوان مزامیر در لابه‌لای عهد عتیق آمده است، در حداقل سی و پنج مورد نمونه‌هایی درباره ظهور موعود جهانی به چشم می‌خورد:در مزمور 3 چنین می خوانیم :«زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث ...

موعود در اسلام

در قرآن کریم آیاتی در سوره‌های مختلف درباره بحث مهدویت و حکومت جهانی آن حضرت آمده است که برخی تصریح به آن دارند و برخی با استفاده از روایات و تفاسیر، منطبق بر بحث مهدویت است. همچنین روایات بسیار زیادی از پیامبر (صلی الله علیه ...

صفحه :