به دخت

 
جديدترين مطالب

پرورش خلاقیت

1-فضای خلاقیت برانگیز ایجاد کنیم. 2- به دانش آموزان نشان دهیم که عقایدشان دارای ارزش است زیرا کسانی که به نوعی خلاقیت آن ها برانگیخته می شود، روابط و مفاهیمی را درک می کنند که بقیه ممکن است از آن بی خبر باشند. 3- دانش آموزان را ...

علت خودکشی معلمان ریاضی(طنز)

یکی از کاربران جهان که احتمالاً معلم ریاضی بوده و قصد خودکشی دارد، با ارسال چند تصویر دلیل خودکشی برخی معلمان ریاضی را بیان نموده است!

صفحه :